Bestyrelsens sammensætning

Formand:
Mik Jensen
Vesterled 4
Tlf. 2041 4142
mj(at)fd.dk

Bestyrelsesmedlem:
Britt Bo
Rønne Alle  14
Tlf. 2531 8433
bhb@if.dk

Næstformand:
Henrik Thomsen
Poppelvej 78 A
Tlf. 2338 5010
halsteenthomsen(at)yahoo.dk

Økonomisk ansvarlig:
Kim Pedersen
Skipperstræde 4B
Tlf. 5048 3346
Pedersen.kim(at)gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Søren Hvalsø
Øresunds  Allé 55
Tlf. 3253 4265 
soren@hvalsoegruppen.dk

Bestyrelsesmedlem:
Anders  Vognsen
D.B. Dirchsens Allé 80
Tlf. 3294 6004 / 2171 2406
vognsen(at)mac.com

Bestyrelsesmedlem:
Tom Lindquist

Søgade 1

Tlf: 40 42 22 80

tl@hoyrup-clemmensen.dk

Dragør Sejlklub - Strandlinien 1B - 2791 Dragør