6. April 2015 20:22

Nyt fra din sejlklub

Vigtige datoer: Arbejdsdag 18. april 2015 Standerhejsning 25. april 2015 orientering om kapsejladser 28. april 1. tirsdagssejlads er 5. maj Dragør 2-star saltholm rundt er 30. maj


Kære medlemmer af Dragør Sejlklub

Solen skinner, der er turister i byen, der er aktivitet på havnen, og de første både er kommet i og på vandet. Der er ingen tvivl, sejl-sæsonen er ved at nærme sig sin begyndelse.

Traditionen tro, så skydes sæsonen officielt i gang med standerhejsning d 25/4 kl. 14.00. Som sædvanlig er der en lille genstand til klubbens medlemmer mens standeren går til vejs

For at klubben og vores materiel kan være klar til sæsonen, så har vi planlagt en arbejdsdag d 18/4. Sidste år fik klubben den helt store tur udvendig, så i år fokuserer vi på det udvendige. Der skal ordnes bede, males vinduer, klargøres joller, kapsejlads grej skal gøres klar, følgebåde skal males og sættes i vandet, og vores Match-28'ere skal på land og gøres klar til sæsonen.

Vi mødes kl. 10, og har en hyggelig dag sammen. Alle gode kræfter er velkomne.

Som foregående år, så starter vores tirsdagssejladser den 1. tirsdag i maj, dvs d. 5 maj. Og også som forrige år, så vil kapsejladsudvalget præsentere årets sejladsbestemmelser tirsdag den 28/4 kl 19.00.

Og samme udvalg har allerede annonceret at vi d 30/5 skal sejle 2-star sejladsen Saltholm Rundt.

Igen i år tilbyder vi sejlerskole for både uøvede, øvede samt et kapsejladsholde. Er du interesseret, eller kender du nogen der er, så kan du få yderligere informationer ved at skrive til dragoersejlklub(at)gmail.dk, eller møde op i klubben d 27/4 kl. 18. Der er allerede god søgning på sejlerskolen, så det gælder om at melde sig meget snart, hvis man vil være sikker på an plads.

Årets medlemskort er kommet, og er klar til alle medlemmer der har betalt deres kontingent, og selvfølgelig også til livstidsmedlemmer, der jo har betalt. Medlemskortet skal du bruge til at dokumentere dit medlemskab af klubben når du skal sejle kapsejlads i andre klubber, eller når du skal have din klub rabat i Café Dragør Sejlklub.

Medlemskortet udleveres ved standerhejsningen, eller ved henvendelse til kasseren.

Til slut vil vi gerne opfordre klubbens medlemmer til at dele gode oplevelser samt tips og tricks på klubbens facebook side eller på hjemmesiden

 

Med sejlerhilsner

Bestyrelsen i Dragør sejlklub


Dragør Sejlklub - Strandlinien 1B - 2791 Dragør