17. October 2013 08:47

Dragør Sejlklub skal skifte spor

Bestyrelsen i Dragør Sejlklub har igangsat en række tiltag som skal bidrage til at vende retningen i klubben og sender et forslag om drift af restaurant i klubhuset til afstemning på ekstraordinær generalforsamling 29. oktober kl 19.30


Læs mere i vedlagte brev til klubbens medlemmer

 

Bestyrelsen i DragørSejlklub


Dragør Sejlklub - Strandlinien 1B - 2791 Dragør