Velkommen til Dragør Sejlklub ungdom!

Vi sejler i sommerhalvåret hver mandag fra klokken 17.30 til 20.00. Træningen foregår i klubbens OPTIMISTjoller som stilles til rådighed for alle sejlere, derudover tilbydes der træning i klubbens FEVAERjoller til de mere øvede sejlere.

 

På disse sider kan du finde mere omkring ungdoms afdelingens forskellige aktiviteter i sæsonen, og der vil løbende komme opslag med aktikviterer.

 

HUSK at LIKE os på på facebook og få aktuelle information omkring vores aktiviteter www.facebook.com/dragoersejlklub.

 

Indmeldelse og kontingent:

Ønsker du at få en prøvesejllads så ring til ungdomsleder Jesper Friis på 5099 8194 eller send en mail på jesper(at)jesperfriis.dk Vi prøver at starte nye medlemmer op i forbindelse med vores ordinære træning, men ændringer kan forekomme. Du er også velkommen til at dukke op på havnen til almindelig træning og så prøver vi at starte op, hvis vejret tillader det og der er trænere til rådighed.

 

Vi tilbyder 2 gratis prøvesejladser, herefter sker indmeldelsen ved mobile pay på 5099 8194 (mærket ”DS ungdom”) eller via hjemmesiden under fanebladet ”om os”. Det koster 750,00 kr. om året at være ungdomsmedlem.

 

Kontingentet dækker lån af jolle og redningsvest (samt udgifter til udstyr, vedligeholdelse, forsikringer, følgebåde og benzin). Vi har p.t. 25 optimistjoller (de ældste joller bruges til begynderne) samt 3 to-mandsjoller til de ældre/øvede sejlere (3 Feva'er)

 

Træning:

Der er træning hver mandag fra sidste mandag i april til udgangen af september. Trænerne er til stede fra kl. 17.15, således at sejlerne kan nå, at rigge deres både til inden skippermødet kl. 17.50.

 

Sluttidspunkt kan variere afhængig af vejr, vind og sejlernes niveau, dog ikke senere end kl. 20.00. Vores mål er at tilbyde træning til både dem der vil ”hyggesejle” og dem der vil sejle kapsejlads, derfor er sejl færdigheder og leg på/i vandet på programmet hver gang (sidstnævnte også for at gøre sejlerne trygge ved ”det våde element”).

 

Der afholdes klubmesterskab en lørdag i september, dette er for alle sejlere/niveauer. (dato følger). Fra 1. oktober trænes der lørdag kl. 10.00, så længe vejret tillader det.

 

Påklædning:

Selv i solskindvejr kan der komme vandsprøjt op i jollerne. Derfor sejler vi – på begynderholdene - i regnbukser og gummistøvler eller andet fodtøj, der må blive vådt. Husk også jakke/trøje, da det ofte er koldere ude på vandet. Medbring også gerne skiftetøj, badetøj og håndklæde.

 

Der er ingen grund til at investerer i sejlertøj den første sæson.

 

Mad:

Hver mandag efter sejladsen er der mulighed for at spise i klubhuset - vores restaurant. En menu koster 40,00 kr. pr. sejler (altså børn, gælder også søskende). Der er også plads til søskende og forældre, hvor en voksen menu koster 50,00 kr. Spisning foregår i klubhuset på første salg, og tilmelding sker på sedlen som hænger i tolderhuset, senest 18.00.    

 

Det er en fordel, at sejlerene har fået en ”klap-sammen-mad” inden træningen, da det er svært at koncentrere sig på tom mave.

 

Sejl-selv:

Vi vil meget gerne have, at sejlerne bliver sejlere og ikke bare er nogen der går til sejlads en gang om ugen. Derfor er det muligt at benytte jollerne på andre tidspunkter. Der kan fx aftales sejlads en ekstra aften med ”forældre-trænere” og/eller jollerne kan benyttes i weekenden og i sommerferien. Dette kræver en forhåndsgodkendelse fra de ansvarlige trænere. Se vores ”sejl-selv-politik”.

 

Vinterundervisning:

Der er vinterundervisning mandag aften i månederne januar og marts (evt. marts og april) se mere herom senere på året.

 

Hjælpere:

Da alle aktiviteter foregår på frivilligt plan, er vi meget glade for alt den hjælp vi kan få, dette både til renholdelse af pladsen (fejning m.v.) samt tilrigning og afrigning af jollerne.

Husk: at sejlerne skal deltage i sidstnævnte, for på sigt at blive selvhjulpne.

 

Sejler hilsner

Ungdomsudvalget.

Dragør Sejlklub - Strandlinien 1B - 2791 Dragør